"Bursa Międzyszkolna Nr1" została założona w 1990r.
Organem sprawującym nadzór jest Miasto Leszno.

Placówka jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych:
Naszym wychowankom zapewniamy:

  • całodzienne wyżywienie
  • odpowiednie warunki do nauki
  • odpowiednie warunki sanitarno - higieniczne
  • odpowiednie warunki do rozwijania samodzielności, samorządności
  • warunki do rozwijania zainteresowań
  • uczestnictwo w kulturze i sporcie

Dysponujemy liczbą 23 pokoi 3-osobowych.
Zaplecze socjalno rekreacyjne zapewnia przyjemny pobyt oraz możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
Personel służy swą pomocą i wiedzą w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.


Dyrektor - mgr Tomasz Ignaszewski

Kierownik ds. Nadzoru Pedagogicznego: mgr Andrzej Truskowski

 

Wychowawcy:                                                                                                                                                                                                                                               

mgr Marta Kicińska
mgr Arkadiusz Gołembka
mgr Maria Mądry
mgr Sabina Radom
mgr Magdalena Przybył