Bursa Międzyszkolna NR1 w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04.04.2019 r.
Poniższe oświadczenie ma zastosowanie do serwisu zawartego pod adresem
www.bursams1.pl
1. Data publikacji strony internetowej: 17.09.2016
2. Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 29.11.2020
3. Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w dniu 29.11.2020 r.
4. Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym:
Bursa Międzyszkolna Nr 1
64-100 Leszno
ul. Poniatowskiego 11
tel.65-520-40-49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą realizującą zadania w zakresie dostępności cyfrowej serwisu www jest mgr Andrzej Truskowski
Tel./fax 065-520-40-49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
Na stronie funkcjonują tylko podstawowe skróty klawiaturowe (brak skrótów ułatwiających dostęp dla osób niedowidzących lub słabowidzących, brak tłumacza dźwiękowego).
6. Informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:
Wejście na teren szkoły znajduje się od strony ul. Poniatowskiego, chodnik przylegający do wejścia nie zawiera udogodnień dla osób niewidzących lub niedowidzących, w pobliżu znajduje się przejście dla pieszych bez sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidomych lub niedowidzących.
Wejście główne do budynku nie zawiera podjazdu dla wózków inwalidzkich, sekretariat znajduje się na parterze co umożliwia swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W budynku nie ma windy.
Parking przy ul. Poniatowskiego zawiera wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
W budynku brak oznaczeń ułatwiających poruszanie się osobom niedowidzącym.
7. Informacje o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:
Serwis www nie zawiera „tłumacza języka migowego” (brak materiałów dźwiękowych oraz wideo)
8. Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Lesznie nie posiada aplikacji mobilnej do obsługi serwisu www.
9. Informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt telefoniczny pod nr
65 520-40-49 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:     https://www.rpo.gov.pl/