Komunikat

Bursa Międzyszkolna informuje że od dnia 5.06.2023 r. przyjmowanie kwestionariuszy  ...

więcej

 

Komunikat

Bursa Międzyszkolna informuje, że od 1.06.2023 r. kontakt telefoniczny z placówką ...

więcej

 

 

PRZYJAZNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA DLA UCZNIÓW W CENTRUM MIASTA

Dnia 29 września odbyło się w Bursie pierwsze spotkanie "sekcji plastycznej".
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Chęć przynależności wyraziło aż 21 osób, co ciekawe wśród zebranych przeważali chłopacy. W czasie spotkania został wybrany przewodniczący sekcji.
Wychowankowie zostali zapoznani z planem sekcji. Pierwsza aktywność dotyczyła: "malowania kwiatów za pomocą wełny". Technika ta dotychczas nie była znana młodzieży.
Kilka osób przygotowało plakat tematyczny na "Akcję znicz". To było bardzo miłe popołudnie. Nawiązało się wiele nowych znajomości, a śmiechom nie było końca. Integracja, wspólny czas oraz oddanie się sztuce dobrze wpłynęły na nastrój młodzieży.

Wych. Marta Kicińska