Wzajemne poznawanie się w bursie oraz zaznajamianie z zasadami pobytu w placówce miało miejsce podczas zebrania grupowego z wychowawcą.

Wych. M.Mądry