W tym roku zebrania grupowe wyglądają inaczej aniżeli w latach ubiegłych. Udaje się jednak spotkać. Reżim sanitarny zachowany a i integracja następuje