ROK SZKOLNY 2020/21

W tym roku zebrania grupowe wyglądają inaczej aniżeli w latach ubiegłych. Udaje się jednak spotkać. Reżim sanitarny zachowany a i integracja następuje


Pierwszy tydzień jest dla mieszkańców bursy bardzo aktywny. Spotkanie z panem dyrektorem, zebrania w grupach, wybór samorządu grupowego to tylko niektóre z aktywności jakie odbyły się w pierwszych dniach września. Wszystko po to, aby mieszkanie w naszej placówce było dla młodych ludzi jak najbardziej komfortowe. 

Osobom wybranym do samorządów grup oraz pozostałych funkcji organizacyjnych serdecznie gratulujemy!

31 sierpnia od godziny 16.00 rozpoczęły się przyjęcia mieszkańców do bursy. Z zachowaniem reżimu sanitarnego udało się zakwaterować wszystkich mieszkańców. Każdemu uczniowi życzymy, aby ten rok szkolny obfitował w sukcesy edukacyjne a mieszkanie w bursie przyczyniło się do usamodzielnienia.