ROK SZKOLNY 2020/21

W pierwszym tygodniu pobytu w bursie, w ramach zebrania grupowego młodzież wybrała w demokratycznych wyborach osoby funkcyjne w grupie, poznała główne wytyczne zawarte w „Regulaminie mieszkańów bursy” i „Statucie bursy”, przyswoiła reguły BHP i PPOŻ oraz zasady postępowanie w sytuacji alarmu. Podczas spotkania szczegółowo została też omówiona procedura postępowania związana z COVID-19, a także plan dnia i inne kwestie organizacyjne.

 wych. Maria Mądry

 W dniach 9 do 12 września odbywały się w Lesznie 36. Mistrzostwa Polski oraz 29. Balonowy Puchar Leszna. Wystartowało w nich 30 ekip z Polski. Zarówno rano, jak i popołudniu można było obserwować podniebną rywalizację przepięknych, kolorowych balonów, a na ulicach roiło się od przechodniów robiących im zdjęcia. Także niebo nad bursą zyskało piękną, balonową  oprawę. Ciesząc się tymi urokliwymi chwilami, śmiało można stwierdzić: „Takie rzeczy, tylko w Lesznie”.


wych. Maria Mądry

 

Zajęcia wychowawcze: Profilaktyka uzależnień przez trening asertywności

W ramach rozwijania umiejętności interpersonalnych, wychowankowie trenowali na zajęciach wychowawczych zachowania asertywne i uzyskali informacje o ich roli w procesie ochrony przed uzależnieniami. Zdobyli też wiedzę na temat wpływu grupowego na podemowanie decyzji. Prowadząca zajęcia – p. Sylwia Kubiak – omówiła też mechanizmy uzależnienia i cechy charakteryzujące je jako chorobę.

wych. M. Mądry


W tym roku zebrania grupowe wyglądają inaczej aniżeli w latach ubiegłych. Udaje się jednak spotkać. Reżim sanitarny zachowany a i integracja następuje


Pierwszy tydzień jest dla mieszkańców bursy bardzo aktywny. Spotkanie z panem dyrektorem, zebrania w grupach, wybór samorządu grupowego to tylko niektóre z aktywności jakie odbyły się w pierwszych dniach września. Wszystko po to, aby mieszkanie w naszej placówce było dla młodych ludzi jak najbardziej komfortowe. 

Osobom wybranym do samorządów grup oraz pozostałych funkcji organizacyjnych serdecznie gratulujemy!