Jak zapewne wszyscy wiemy z mediów, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także szpitale  zmagają się z brakiem bezcennego lekarstwa - krwi. Jeśli możesz - podziel się krwią. Kto może to zrobić? Osoby, które mają od 18 do 65 lat (17-18 lat - po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych), cieszą się dobrym zdrowiem, ważą co najmniej 50 kilogramów, w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano u nich żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań,  akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała i również w ostatnich 6 miesiącach nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.
Z kolei w ramach troski o siebie, pamiętajmy  o wpisaniu w telefon numeru ICE bądź noszeniu go zapisanego w portfelu. Numer ten informuje ratowników, do kogo powinni zadzwonić w razie naszego wypadku.

wych. Maria Mądry