Epidemia jest doświadczeniem grupowym, oddziałującym na losy jednostki i społeczeństw, jest też tematem – inspiracją dla twórców literatury i sztuki, którzy próbują przedstawić, przeanalizować, zrozumieć i skategoryzować jej wpływ i znaczenie. O magicznym, metafizycznym i etycznym ujęciu źródeł i sensu epidemii, o „duchowości epidemii” zapisanej w literaturze na przestrzeni wieków, a także w filmach, opowiada prof. Piotr Śliwiński, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu,  w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Wykładu można wysłuchać na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=
mU1OJh1AFQ&fbclid=IwAR1TVF5PTLE
gNayycEAJ9X0Tj_3notPId5HVOAMl9QW
C6oo_GIjvdaFhX4

 wych. Maria Mądry