Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zachęca do wzięcia udziału w konkursie filmowym. Temat konkursu określa sentencja: „Żyć znaczy zmieniać się, a być doskonałym to zmieniać się często”. Do udziału w zmaganiach zaproszeni są uczniowie w wieku 14-19 lat. Zgłaszany film może być przygotowany dowolną techniką i reprezentować dowolny gatunek, i trwać do 7 minut. Zgłoszenia należy nadsyłać do 17.05.2020.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.facebook.com/CORADCORFilmFestival/

 wych. Maria Mądry