Młodzież z bursy postanowiła kultywować Święto Niepodległości poprzez własnoręczne przygotowanie kotylionów oraz rozprowadzanie chorągiewek w polskich barwach. Dnia 7 listopada na leszczyńskim rynku delegacja z bursy dokonała rozprowadzenia stu chorągiewek pośród mieszkańców Leszna. Po spacerze edukacyjnym oraz konkursie historycznym to kolejny element krzewienia pamięci o lokalnych bohaterach oraz umacniania poczucia patriotyzmu wśród mieszkańców bursy. 

kierownik ds. nadzoru pedagogicznego Andrzej Truskowski
wychowawca Arkadiusz Gołembka