Bursa Międzyszkolna nr 1 w Lesznie włącza się w akcję Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: "Masz moc superbohatera". W hollu bursy pojawił się plakat informujący o znaczeniu alertów a także wychowawcy na grupach przeprowadzają akcję edukacyjną. 

wychowawca Arkadiusz Gołembka