W sobotę 14 września odbył się w "Alei Gwiazd Żużla" wielki festyn organizacji pozarządowych miasta Leszna. Nie zabrakło silnej reprezentacji bursy. Młodzież różnych szkół zamieszkująca bursę pojawiła się wraz z wychowawcami, panem kierownikiem oraz panem dyrektorem. W trakcie festynu uczniowie częstowali muffinkami, ciasteczkami oraz jabłkami z logo bursy. Dziewczyny rozdawały także okolicznościowe balony i długopisy. Wychowankowie bursy odwiedzili wiekszość z eksponowanych stanowisk integrując się z wystawcami. Nawiązano między innymi współpracę z Młodzieżową Radą Miasta Leszna. Festyn dostarczył mnóstwo pozytywnych emocji i doświadczeń. Niech żyje NGO!


wychowawca Arkadiusz Gołembka