Jednocześnie informujemy wszystkich mieszkańców, że od roku szkolnego 2019/20 w bursie jest zamontowany monitoring.