Pod koniec listopada 2018 r. odbyło się w bursie spotkanie z seniorami - instruktorami harcerskimi z Hufca ZHP Leszno, należącymi do Sekcji Historycznej – dh. Franciszkiem Spychałą i dh. Czesławem Wolskim. Druhowie omówili historię harcerstwa w Polsce, a także o historię Hufca w Lesznie. Opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z wyjazdami harcerskimi na akcje i obozy; nie zabrakło w tych opowieściach dowcipów i ciekawych przygód. Przedstawili  różnice w organizacji i przebiegu imprez na przestrzeni czasu. Pokazali ręcznie spisywane kroniki, a także zdjęcia i literaturę tematyczną. Na koniec spotkania, w kręgu, przy świeczkowisku, puścili „iskierkę” (rytualne przekazanie uściśnięcia dłoni, kończące zbiórkę), a także odśpiewali z nami piosenkę: „Płonie ognisko w lesie”. Atmosfera spotkania – przyciemnione światło,  zbudowane ognisko i blask świec, a także obecność umundurowanych druhów – nastroiła nas bardzo pozytywnie.

 

                                                                                                          wych. Maria Mądry

                                                                                                          organizator spotkania