Wzorem wyborów samorządowych w kraju, 30 października 2018 r. odbyły się w bursie wybory przewodniczącego/cej Młodzieżowej Rady Samorządu Bursy oraz opiekuna Młodzieżowej Rady Samorządu Bursy. Przez minione dwa lata stanowisko przewodniczącego MRSB pełnił Emil Krzyżosiak, natomiast opiekunem MRSB przez trzy lata była wychowawczyni Maria Mądry.

 

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco. Liczba oddanych głosów w wyborach na przewodniczącą/ego Młodzieżowej Rady Samorządu Bursy:

Kowalczyk Agnieszka – 30,

Gulecka Natalia – 8,

Kmiecik Mateusz – 5,

Garczyński Eryk – 0.

 

W związku z powyższym, przydział funkcji w nowej Młodzieżowej Radzie Samorządu Bursy jest następujący:

Przewodnicząca – Kowalczyk Agnieszka,

Zastępca przewodniczącej – Gulecka Natalia,

Protokolant – Kmiecik Mateusz.

 

Natomiast w wyborach na opiekuna Młodzieżowej Rady Samorządu Bursy wychowawca Gołembka Arkadiusz otrzymał 30 głosów, a wychowawczyni Radom Sabina – 13 głosów. Nowym opiekunem Młodzieżowej Rady Samorządu Bursy zostaje pan Arkadiusz Gołembka.

 

Warto dodać, że frekwencja w wyborach była bardzo wysoka i wyniosła 80%.

 

Gratulacje dla osób, które startowały w wyborach, podziękowania dla tych, którzy zaangażowali się w ich przygotowanie i przeprowadzenie oraz życzenia powodzenia i inspiracji dla osób wybranych, które już wkrótce będą pełniły szczególne funkcje w bursie.

 

wych. Maria Mądry