ROK SZKOLNY 2018/19

Z okazji Święta Miłości Młodzieżowa Rada Samorządu Bursy przygotowała "Pocztę walentynkową". Specjalnie przygotowana skrzynka oczekiwała na listy z wyznniem miłości, przyjaźni, sympatii czy przyjaźni. Pomysł okazał się trafiony. Listów z miłymi słowami było bardzo dużo. Specjalna komisja złożona z członków Samorządu dokonała najpierw działań reklamujących akcję, a w dniu święta rozniosła listy. Dodatkowo każdy mieszkaniec bursy otrzymał niespodziankę. Nit nie został bez upominku w ten miły dzień. Szczególne podziękowania za przeprowadzoną akcję należą się Mateuszowi Kmiecikowi, Agnieszce Kowalczyk, Julii Bartkowiak i Natalii Guleckiej. 

wych. Sabina Radom
wych Arkadiusz Gołembka

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Swoim zasięgiem obejmuje kraje z całego świata. Bursa również włączyła się w jego celebrowanie, organizując różnorakie działania. Można do nich zaliczyć:

 

- gazetka o cyberprzemocy, o kradzieży tożsamości w sieci, działaniach profilaktycznych i pomocowych
- rejestr osób korzystających z bursianego Internetu, liczba i rodzaj użytkowanych przez wychowanków urządzeń podłączonych do Internetu
- plakat informacyjny - skróty klawiaturowe
- zajęcia wychowawcze dotyczące niezależności (wyborów, decyzji i zachowań)
- maile do rodziców dotyczące gry "Momo Challenge"
- rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli - poznawanie portalu Edukator
- konkurs na mem: "Wolni od hejtu"
- test wyboru: "Czy Twoje używanie komputera i/lub Internetu jest bezpieczne"
- gazetka: "10 przykazań dla właścicieli komputera"
- gazetka: "Dzień bezpiecznego Internetu"
- zajęcia wychowawcze: "Bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu"
- plakaty tematyczne: dekalog cyfrowego obywatela (prawa i obowiązki w Internecie), reagowanie na cyberprzemoc, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
- plakaty informacyjne z zajęć wychowawczych: zasady bezpieczeństwa w sieci stosowane przez wychowanków
- pogadanka nt. bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.
Gazetki były wywieszone w holu bursy. Materiały informacyjne i zajęcia - skierowane do mieszkańców bursy (młodzieży szkół średnich).

 

Została również zaplanowana na marzec 2019 r. Rada Pedagogiczna o tematyce szkoleniowej: "Profilaktyka i pomoc w zakresie cyberprzemocy".

                                                                                              wych. Maria Mądry

                                                                                              inicjator DBI w bursie

20 lutego 2019 r. odbyło się w bursie spotkanie z wychowawcą pracującym w bursie w Chorwacji. Podczas swojego pobytu w Lesznie, w ramach programu Erasmus +, postanowił odwiedzić bursę, zdobyć informację o regułach w niej panujących, poznać miejsce i ludzi w nim pracujących i mieszkających. Anthony zaproponował stworzenie projektu współpracy, umożliwiającego wymianę między placówkami.

 

                                                                                                          wych. Maria Mądry

W Dniu 05.02.2019 r. na terenie Bursy Miedzyszkolnej nr 1 w Lesznie został zorganizowany konkurs pt. „ Co wiesz o Powstaniu Wielkopolskim”.
Organizatorem konkursu była „ Solidarność” Wielkopolska oddział Leszno oraz Bursa Międzyszkolna nr 1 w Lesznie. Partnerzy Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn”.

Gośćmi spotkania byli wiceprezydent Dr Piotr Jóźwiak , Przewodniczący Oddziału „Solidarność” pan Karol Pabisiak oraz dr hab. prof. nadzw. Waldemar Handke z Instytutu Pamięci Narodowej. 
Pan Dyrektor Tomasz Ignaszewski przywitał gości i poprosił o kilka słów wprowadzenia pana prof. Waldemara Handke. Pan profesor wprowadził wszystkich przybyłych w tematykę dotyczącą Powstania Wielkopolskiego. 

Po krótkiej prelekcji odbył się konkurs wiedzy dotyczącej Powstania Wielkopolskiego.

Młodzież odpowiadała na pytania, które dotyczyły postaci, dat oraz wydarzeń związanych z Powstaniem. Zwyciężczynią została Julia Bartkowiak, drugie miejsce zdobył Wojciech Brzeskot a trzecie Kamil Rojda. W sumie nagrodzono 5 osób. Nagrody otrzymane przez młodzież zostały ufundowane przez Solidarność i Instytut Pamięci Narodowej.

Arkadiusz Gołembka

 

 

W grudniu Sekcja Wolontariatu zaproponowała mieszkańcom bursy dołączenie do świątecznej akcji Stowarzyszenia Pro Salute na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową – wykonania łańcucha choinkowego. Idea bicia rekordu najdłuższego łańcucha to zadanie symboliczne - ma pokazać dzieciom z dystrofią, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy się z nimi solidaryzują i chcą być dla nich wsparciem. Mieszkańcy bursy, przede wszystkim: Agata, Zosia i Julia przygotowali 77 metrów ozdoby,  która za pośrednictwem harcerzy z hufca Leszno dotrze do chorych dzieci.

     wych. Maria Mądry
     koordynator akcji w bursie

Długo wyczekiwany czas wigilijnego spotkania w bursie miał miejsce 18 grudnia 2018 r. Do bursy przybyli zaproszeni goście, wśród nich harcerki i przyboczna z 17-tej Leszczyńskiej Drużyny Harcerskiej z Betlejemskim Światłem Pokoju. Młodzież z bursy odczytała i wyśpiewała nastrojowe utwory Bożonarodzeniowe, przy akompaniamencie umuzykalnionych mieszkańców placówki. Goście złożyli życzenia i opowiedzieli o swoich skojarzeniach świątecznych. Tradycyjnie, na wigilię przybył Święty Mikołaj z orszakiem, wwożąc w marketowym koszyku Mikołajową. Spotkanie wprowadziło zebranych w świąteczny nastrój.

 wych. Maria Mądry

 organizator spotkania