Jak każdego roku przed wakacjami młodzież została poinstruowana o bezpiecznych zachowaniach w czasie wypoczynku. Odbyły się pogadanki w każdej grupie oraz powstała
gazetka tematyczna. Wyhcowankowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tematu. Wszyscy z radością oczekują wypoczynku i znają zagrożenia z tego wynikające.

Wychowawca Arkadiusz Gołembka