Onur, to znaczy cześć!

20 marca 2018r. kilku mieszkańców bursy wraz z wychowawczyniami uczestniczyło w spotkaniu z wolontariuszami z Turcji – Dicle i Aykutem. Zaproszeni goście pokazali prezentację multimedialną o swoim kraju, opowiedzieli o tradycjach i zwyczajach, pięknych miejscach i formach spędzania czasu wolnego przez młodych Turków. Uczyli nas także rymowanek tureckich, wsłuchując się w naszą artykulację obcych dźwięków. Byli żywo zainteresowani poznaniem polskich ćwiczeń dykcyjnych – trudnych wierszyków opartych na zbitkach głosowych, które się szybko wypowiada (część z nich już znali, nowe - całkiem sprawnie wypowiadali). Czas spędzony w miłym towarzystwie zagranicznych gości był dla nas wszystkich źródłem inspiracji, okazją do zdobycia i wymiany informacji oraz treningu języka angielskiego.

organizator spotkania

wych. Maria Mądry