We wrześniu pod kierownictwem pana Arka powołany został Zespół Biblioteczny, który zajmować się będzie prowadzeniem biblioteki oraz promowaniem czytelnictwa. Na pierwszym spotkaniu dokonano segregacji książek oraz planowania dalszych działań :) Powstała także pierwsza gazetka tematyczna. 

Gołembka Arkadiusz